VOORJAARSVERGADERING SOERENS BELANG

Datum: donderdag 2 april 2015 - donderdag 2 april 2015. Locatie: 't Sprengenhus

VOORJAARSVERGADERING SOERENS BELANG

Uitnodiging algemene ledenvergadering van Soerens Belang en dorpsbijeenkomst Laag-Soeren

 

Donderdag 2 april om 19.30 uur houden wij de algemene ledenvergadering van Soerens Belang in 't Sprengenhus te Laag-Soeren. De zaal gaat om 19.00 uur open voor leden, de koffie en thee staan dan klaar.

Vanaf 20.15 uur die avond zijn alle inwoners van Laag-Soeren van harte welkom, dus ook degenen die geen lid zijn van de vereniging.
 

AGENDA  19.30 uur:

1.  Opening

2.  Vaststellen verslagen algemene ledenvergadering april 2014 en juni 2014

3.  Vaststellen jaarverslag 2014

4.  Financieel verslag 2014, met verslag kascommissie

5.  Aftredend bestuurslid Sjouck Bakker-Renema, mogelijke opvolging is in voorbereiding, leden worden van harte uitgenodigd om kandidaten voor te dragen


     PAUZE EN INLOOP NIET-LEDEN


AGENDA  20.30 uur:


6.  Kennismaking met Nicole Olland, dorpswethouder van Laag-Soeren

7.  Uitleg over o.a. de veranderingen in de langdurige zorg door wethouder Tjebbe Vugts

8.  Sluiting


We hopen u allen te ontmoeten op 2 april. Het verslag van de algemene ledenvergaderingen en het jaarverslag zijn allen te vinden op de website van Soerens Belang www.soerensbelang.nl
Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van te voren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl

Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u bellen met Ilona Ozinga, tel.  619778 voor een papieren versie.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus