IJsvereniging Laag Soeren

Datum: maandag 8 december 2014 - maandag 8 december 2014. Locatie: De Harmonie

IJsvereniging Laag Soeren

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Te houden op maandag 8 december 2014, aanvang 20.00 uur in “De Harmonie” in Laag-Soeren.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 09-12-2013 en jaarverslag 2013-2014.

De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage bij “De Harmonie”.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslag van de kascommissie en verkiezing (B. Godwaldt aftredend)

5. Verslag van de penningmeester 2013-2014.

Vaststellen contributie 2015-2016. Het bestuur stelt voor de contributie met €0,50 te verhogen met ingang van seizoen 2015-2016 als er dit seizoen 2014-2015 geen ijsperiode is.

6. Begroting 2013-2014.

7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn:


- E. Bielleman (herkiesbaar)

- A. van der Honing  (herkiesbaar)

- B. van Eijbergen (herkiesbaar)

Tegenkandidaten kunnen zich nog tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

Het bestuur is nog op zoek naar een aspirant-bestuurslid.

8. Verslag van de wedstrijdcommissie.

9. Verslag van de kantinecommissie.

10. Bestuursbeleid en voorstellen:

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Pauze

Lezing Hans Peeters

Je ziet ze steeds meer verschijnen – natuurrijke erven op het platteland. Vaak goed verstopt, liggen ze als parels in het landschap. Ze zijn de trots van de bewoners, die hun paradijsjes vertroetelen voor de bloemen, dieren en een beetje voor zichzelf.

Hans Peeters, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en auteur van het boek ‘Natuur aan Huis’ (uitgave KNNV), bezocht 35 van die erven. Hij doorkruiste Nederland en België om de mooiste tuinen en erven vast te leggen. Ze variëren van actieve boerenbedrijven tot ‘nieuwe buitenlui’ die vanuit de stad op het platteland zijn gaan wonen. Maar ook ‘openbare erven’ op bijvoorbeeld minicampings, theetuinen, B&B’s, kloostertuin en een kasteelhoeve.

Zoals in het boek ‘Natuur aan Huis’ laat Hans Peeters zien wat jezelf op je erf of in je tuin kunt doen, om het aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Niet alleen vogels, maar ook zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten krijgen alle aandacht. Hoe lok je muizen voor roofvogels en uilen? Zaai eens een bloemenweide in. Maak een winterverblijf voor ringslangen. Of hoe timmer jezelf een torenvalkkast?

De presentatie staat boordevol praktische tips, zodat je na afloop direct zelf aan de gang kunt. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om het boek ‘Natuur aan Huis’ aan te schaffen.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus