IVN Natuurexcursie

Datum: zondag 11 mei 2014. Locatie: Hoek Harderwijkerweg/Badhuislaan

Langs de rand van de Veluwe stromen heel wat sprengenbeken. Het water van deze gegraven beken werd vele eeuwen gebruikt om molens aan te drijven. Sommige beken zijn nog steeds als zodanig te herkennen, terwijl van andere alleen nog de loop van de droge bedding te zien is. In de natuurexcursie van IVN-Eerbeek op zondag 11 mei staan deze landschapselementen centraal. Niet alleen de cultuurhistorische waarde komt aan de orde, ook het leven in en langs de beken wordt bekeken. De excursie start om 14.00 uur op de hoek van de Harderwijkerweg en de Badhuislaan in Laag Soeren en duurt ongeveer twee uur. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus