Nimmer Dor op agenda gemeenteraad

Datum: dinsdag 3 december 2013 - dinsdag 3 december 2013. Locatie: Gemeentehuis De Steeg

Op deze avond informeert de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Nimmer Dor. 

In augustus lagen de plannen ter inzage. Tot eind september konden belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Nu ligt er een concept-raadsbesluit met daarbij een reactie op de 19 ingediende zienswijzen. De gemeenteraad neemt pas op dinsdag 17 december 2013 een besluit.

Belanghebbenden kunnen inspreken. Zij moeten dit voor 12.00 uur melden bij griffie@rheden.nl

 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus