Een tweewekelijkse gespreksgroep over:
geloof en levensbeschouwing, religie en spiritualiteit, inspiratie en levenskunst.

Een ontmoetingsplek voor:
iedereen die daarover met anderen van gedachten wil wisselen, ervaringen en gevoelens wil delen en zich wil verdiepen en laten inspireren.

Consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor informatie en opgave:

Win Bück, initiatiefnemer
06-10514828 / w.buck@chello.nl

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus