In uw eigen tempo leren omgaan met een computer

Wees niet langer computeranalfabeet (of digibeet)

De wereld verandert in rap tempo. Ook onze wijze van communiceren met elkaar. Tegenwoordig gaat vrijwel alles digitaal. Bedrijven en instellingen geven hun informatie steeds vaker digitaal aan u door. Wie kent niet de zin: voor meer informatie kijk op: www…..nl.
Om websites te kunnen bekijken of te communiceren d.m.v. e-mailen, is computerkennis nodig en dit vormt nou juist voor veel ouderen een probleem.

Cursusmogelijkheden in Laag Soeren

In Laag Soeren bestaat de mogelijkheid om tegen geringe kosten in ‘t Sprengenhus een basiscursus computergebruik te volgen. De cursus wordt verzorgd door de Stichting Computercursussen Laag Soeren in nauwe samenwerking met Seniorweb, een landelijke organisatie. In een groepje van maximaal zes personen wordt u in een aantal lessen door vrijwilligers stap voor stap op heel praktische wijze de benodigde kennis voor het ‘computeren’ bijgebracht. Voor iedere cursist is een computer beschikbaar.

Vervolgcursussen

Om een computer optimaal te kunnen gebruiken is een vervolg op de basiscursus zeker aan te bevelen. De stichting Computercursussen biedt daarom ook vervolgcursussen aan. Ook deze vervolgcursussen worden in ‘t Sprengenhus door vrijwilligers verzorgd in groepjes van maximaal zes deelnemers.

Cursussen 1e helft 2013

In de maanden januari t/m april 2013 is weer een aantal cursussen gepland, waaronder naast de bovenvermelde basiscursussen en vervolgcursussen, in februari tevens een cursus fotobewerken en facebook.  

Voor informatie

Is uw interesse gewekt? Telefonische informatie bij W. ter Riet, telefoonnummer (0313) 619224, bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur, of emailen naar seniorweb-ls@hotmail.com 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus