Deze “Basiscursus” is bedoeld voor de beginnende computergebruiker, die basisvaardigheden wil opdoen, en meer specifiek bedoeld voor de aanstaande 55 plus en oudere computeraar. Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwste besturingssysteem Windows 7 van Microsoft.

U krijgt uitleg over:
• de algemene computerbegrippen
• hoe je de computer op de juiste wijze aan- en uitzet
• omgaan met de muis en het toetsenbord; U maakt ook kennis met de weinig en veel gebruikte toetsen
• wat zijn programma’s; hoe open of sluit je een programma, en wat kunnen programma’s voor je doen
• uitstapjes naar andere programma’s, voor zover dit in het raam van de basiscursus past.
• Wat zijn vensters (Windows) en wat kun je er mee.

Uiteraard wordt er tijdens de cursus volop geoefend, maar er moet ook thuis geoefend worden om het geleerde in de les te kunnen toepassen. Mochten zich er problemen voordoen dan kunt u deze voorleggen aan de docenten die het probleem dan klassikaal uitleggen zodat eenieder er weer wat van opsteekt.

De cursus omvat 4 lessen van 2 uur en wordt gegeven in ’t Sprengenhus te Laag-Soeren.

Cursuskosten: € 51, incl. koffie/thee en een handleiding.

zie ook: http://www.seniorwebrheden.nl voor cursusdata en -locatie

Aanmelden en nadere info bij Wim ter Riet, telefoon 0313619224 (tussen 19.00 en 20.00 uur)
email: seniorweb-ls@hotmail.com
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus